Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ.: 18797/21-10-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων
23-10-2013
08-11-2013 11:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Προδρομίδης Μάμαντος, τηλ: 26510-08301
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ DNA, ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
18797/21-10-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18797/21-10-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner