Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού:18513/17-10-2013), για την προμήθεια Εξοπλισμού
18-10-2013
04-11-2013 11:30
κ. Βρέλλης Ιωάννης, τηλ: 26510-05746
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ -ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
18513/17-10-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18513/17-10-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 2.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner