Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (13196/09-07-2013), για την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων
12-07-2013
29-07-2013 13:30
Καθηγητής κ. Καρακασίδης Μιχαήλ, 26510-07276
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
13196/09-07-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 13196/09-07-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθειαΕντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 2.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner