Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, (6550/09-04-2013), για την προμήθεια Αναλωσίμων
12-07-2013
30-07-2013 12:30
Καθηγητής κ. Καρακασίδη Μιχαήλ, 26510-07276
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
6550/09-04-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6550/09-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 6.079,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 1.579,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2,

e-max.it: your social media marketing partner