Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 3.348,00€.
25-01-2017
10-02-2017 16:00
Καθ. Θωμάς Υφαντής, τηλ 6973239620
Εκτιμώντας και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στην κατάθλιψη ατόμων με χρόνια σωματικά νοσήματα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (ASSERT-DEP)
897/25-01-2017

ΣυνοπτικοΣ διαγωνισμοΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την προμήθεια «Αναλωσίμων Εκτυπωτών», συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 3.348,00€.

e-max.it: your social media marketing partner