Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ: 6437/22-04-2016) για την προμήθεια οργάνων συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
09-06-2016
27-06-2016 17:00
Καθηγητής κ. Απόστολος Αυγερόπουλος τηλ: 2651009001
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6437/22-04-2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου διαγωνισμού, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6437/22-04-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια οργάνων, συνολικού προϋπολογισμού 3.225,81€ χωρίς ΦΠΑ, (4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner