Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4420/23-03-2016) για την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Ομάδες Α & Γ)», συνολικού προϋπολογισμού 5.300,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
27-04-2016
20-05-2016 13:30
κα. Φώτου Ιωάννα, τηλ: 26510-09132
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY, CHINA
4420/23-03-2016

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4420/23-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την πραγματοποίηση «Εκπαιδευτικών Εκδρομών (Ομάδες Α & Γ)», συνολικού προϋπολογισμού 5.300,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Α και 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο της ομάδας Γ

e-max.it: your social media marketing partner