Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 4620/28-03-2016) για την προμήθεια NIR κάμερας συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€ χωρίς ΦΠΑ
18-04-2016
10-05-2016 17:00
Επικ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δάσιος τηλ: 2651009010
ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (CompInnova)
4620/28-03-2016

Πρόχειρο διαγωνισμό, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4620/28-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθειαNIRκάμερας, συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€ χωρίς ΦΠΑ, ως εξής:

Αντικείμενο Διαγωνισμού
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α CPV
Προμήθεια NIR κάμερας 2.600,00€ Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97 31682210-5

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (CompInnova)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα πλαίσιο “Horizon 2020 έρευνας και καινοτομίας ” στο πλαίσιο της πρόσκλησης FET-OPEN, υπό την συμφωνία επιχορήγηση αριθ. 665238, με κωδικό έργου . (81838) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Δάσιο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner