Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3571/07-03-2016) για την προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ-Γραφικής ύλης συνολικού προϋπολογισμού 12.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
08-03-2016
24-03-2016 12:30
Καθηγητής κ. Υφαντής Θωμάς, τηλ: 26510-07322
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ASSERT-DEP) (ΕΟΧ GR07/3767)
3571/07-03-2016

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3571/07-03-2016), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ-Γραφικής ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 12.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.227,64€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 6.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.349,59€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.878,05€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner