Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (12022/25-06-2013), για την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού
01-07-2013
17-07-2013 13:00
Αναπλ. Καθηγήτρια κα Βεζυράκη Πατρώνα (τηλ: 26510-07575 και 6944204601)
ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ -ΙΧΘΥΑSIS (09ΣΥΝ-24-1069)
12022/25-06-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12022/25-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθειαΟργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3.

e-max.it: your social media marketing partner