Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 26797/02-12-2015) για την προμήθεια Συστήματος Συλλογής Πειραματικών Δεδομένων και Ελέγχου συνολικού προϋπολογισμού 3.700,00€
04-12-2015
21-12-2015 11:30
Επικ. Καθηγητής κ. Δάσιος Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-09010
ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (CompInnova)
26797/02-12-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 26797/02-12-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Συστήματος Συλλογής Πειραματικών Δεδομένων και Ελέγχου, συνολικούπροϋπολογισμού 3.700,00€

 

Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97.

 

e-max.it: your social media marketing partner