Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 26796/02-12-2015) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου συνολικού προϋπολογισμού 15.800,00€
02-12-2015
18-12-2015 11:30
Καθηγητής κ. Τσελέπης Αλέξανδρος, τηλ: 26510-08365
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΚΑΓΡΕΛΟΡΗΣ
26796/02-12-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 26796/02-12-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου, συνολικούπροϋπολογισμού 15.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (12.845,53€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner