Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ.: 17736/21-08-2015) για την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης (Ομάδες 2, 3 & 4) συνολικού προϋπολογισμού 2.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
26-10-2015
11-11-2015 11:30
Ομότιμος Καθηγητής κ. Φίλιππος Πομώνης, τηλ: 26510-08350
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)
17736/21-08-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 17736/21-08-2015),με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης (Ομάδες 2, 3 & 4) συνολικού προϋπολογισμού 2.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.048,78€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα : 1.660,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.349,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2, 550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (447,15€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3 και 310,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4

e-max.it: your social media marketing partner