Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (11862/20-06-2013), για την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€
26-06-2013
11-07-2013 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ρίζος, 26510-08614
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC
11862/20-06-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11862/20-06-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner