Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 20223/24-09-2015) για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
24-09-2015
13-10-2015 12:30
Καθηγητής κ. Τσελέπης Αλέξανδρος, τηλ: 26510-08365
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΚΑΓΡΕΛΟΡΗΣ
20223/24-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20223/24-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου, συνολικούπροϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,10€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner