Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 20133/23-09-2015) για την προμήθεια Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 7.505,43€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
23-09-2015
09-10-2015 13:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Τρογκάνης Αναστάσιος, τηλ: 6973733993
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)
20133/23-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20133/23-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 7.505,43€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.101,98€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 3.893,77€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.165,67€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.611,66€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.936,31€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner