Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ.: 20129/23-09-2015) για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 35.714,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
23-09-2015
09-10-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Τρογκάνης Αναστάσιος, τηλ: 6973733993
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (BRAMA)
20129/23-09-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20129/23-09-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 35.714,80€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (29.036,42€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner