Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης συνολικού προϋπολογισμού 13.770,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-08-2015
10-09-2015 12:30
Ομότιμος Καθηγητής κ. Φίλιππος Πομώνης, τηλ: 26510-08350
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)
17736/21-08-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 17736/21-08-2015),με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης συνολικού προϋπολογισμού 13.770,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (11.195,12€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα :

11.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.146,34€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

1.660,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.349,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (447,15€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3 και

310,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4

e-max.it: your social media marketing partner