Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Υλικών άμεσης ανάλωσης» συνολικού προϋπολογισμού 540,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-08-2015
11-09-2015 13:30
Επικ. Καθηγήτρια κα. Χαρχαντή Αντωνία, τηλ: 26510-07832
ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ
17738/21-08-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 17738/21-08-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Υλικών άμεσης ανάλωσης», συνολικούπροϋπολογισμού 540,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (439,02€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner