Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων» συνολικού προϋπολογισμού 2.599,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-08-2015
14-09-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Κωνσταντή Μαρία, τηλ: 26510-07554
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
17740/21-08-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 17740/21-08-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Εργαστηριακών αναλωσίμων», συνολικούπροϋπολογισμού 2.599,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.113,01€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner