Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (7461/19-04-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
19-06-2013
04-07-2013 13:30
Φωτιάδης Δημήτριος (Τηλ. 26510-08820)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)
7461/19-04-2013

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7461/19-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1, 2 & 3)συνολικού προϋπολογισμού 11.150,00€συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 7.050,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3.

e-max.it: your social media marketing partner