Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (7660/23-04-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
19-06-2013
04-07-2013 12:30
Κυπαρίσσης Άρης (Τηλ. 26510-07341)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
7660/23-04-2013

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7660/23-04-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Ομάδες 1, 2 & 3)συνολικού προϋπολογισμού 3.020,00€συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα 480,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 1.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 1.020,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner