Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Δυο (2) απτικών (haptic) συσκευών συνολικού προϋπολογισμού 7.650,00€
02-07-2015
17-07-2015 12:30
κα. Όλγα Χαρίση, τηλ: 26510-07472
MICRO: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
14852/01-07-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14852/01-07-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Δυο (2) απτικών (haptic) συσκευών, συνολικούπροϋπολογισμού 7.650,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.219,51€ χωρίς ΦΠΑ),

e-max.it: your social media marketing partner