Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης συνολικού προϋπολογισμού 8.767,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
09-06-2015
24-06-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγήτρια κα. Μπαϊρακτάρη Ελένη, τηλ: 26510-07620
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
12258/05-06-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12258/05-06-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης, συνολικούπροϋπολογισμού 8.767,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.127,64€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner