Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
08-06-2015
23-06-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Θυφρονίτης Γεώργιος, τηλ: 26510-07123
ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)
12151/04-06-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12151/04-06-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner