Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Μικρο-οργάνων για υγρή χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών συνολικού προϋπολογισμού 1.497,76€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
27-05-2015
11-06-2015 12:30
Καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος, τηλ: 26510-09001
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 81104 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013
11347/25-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11347/25-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Μικρο-οργάνων για υγρή χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών, συνολικούπροϋπολογισμού 1.497,76€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.217,69€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner