Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης συνολικού προϋπολογισμού 25.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
26-05-2015
10-06-2015 12:30
κ. Μάντζαρης Μιχάλης, τηλ: 26510 07764
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ "ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
11362/25-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11362/25-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υλικών άμεσης ανάλωσης, συνολικούπροϋπολογισμού 25.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (20.772,36€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.504,07€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 17.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (14.268,29€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β

e-max.it: your social media marketing partner