Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Ηλεκτρονικού υπολογιστή, φακού και παρελκομένων», συνολικού προϋπολογισμού 8.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-05-2015
09-06-2015 13:30
κα. Κατερίνα Κοντοπανάγου, τηλ: 2651005148
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΚΤΙΤΟΡΙΚΕΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (4ΟΣ -18ΟΣ ΑΙ.)
11180/22-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11180/22-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Ηλεκτρονικού υπολογιστή, φακού και παρελκομένων», συνολικούπροϋπολογισμού 8.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.869,92€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner