Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ & Γραφικής Ύλης συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
25-05-2015
09-06-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Υφαντής Θωμάς, τηλ: 2651007322
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
11051/21-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11051/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,05€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2439,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner