Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής ύλης συνολικού προϋπολογισμού 2.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
22-05-2015
08-06-2015 13:30
Επικ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Κουρκουμέλης, τηλ: 26510-07594
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN
11053/21-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11053/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 2.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.853,66€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner