Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 4.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
22-05-2015
08-06-2015 12:30
Επικ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Κουρκουμέλης, τηλ: 26510-07594
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ, IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN
11042/21-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11042/21-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.720,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.837,40€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner