Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
21-05-2015
05-06-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Νίκου Χριστόφορος, τηλ: 26510-08802
ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ KΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ EΙΚΟΝΕΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ
10997/20-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10997/20-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων Γραφείου, συνολικούπροϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.658,54€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner