Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ομογενοποιητή Υπερήχων, συνολικού προϋπολογισμού 9.118,58€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
18-05-2015
03-06-2015 13:30
Καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος, τηλ: 26510-09001
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 80482 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013
10452/14-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10452/14-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ομογενοποιητή Υπερήχων, συνολικούπροϋπολογισμού 9.118,58€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.413,48€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner