Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Γεννήτριας Παραγωγής Αζώτου συνολικού προϋπολογισμού 9.556,79€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
18-05-2015
03-06-2015 12:30
Καθηγητής κ. Αυγερόπουλος Απόστολος, τηλ: 26510-09001
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 80178 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013
10421/14-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10421/14-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γεννήτριας Παραγωγής Αζώτου, συνολικούπροϋπολογισμού 9.556,79€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.769,75€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner