Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 & 17) συνολικού προϋπολογισμού 19.843,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
12-05-2015
27-05-2015 13:30
κα. Τσούτση Χαρούλα, τηλ: 2651008363
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
5938/23-03-2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5938/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16 & 17) συνολικούπροϋπολογισμού 19.843,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (16.132,91€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 9.997,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.128,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5 1.003,68€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (816,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6, 2.468,61€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.007,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7, 276,75€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (225,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 8, 492,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (400,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 9, 3.075,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 10, 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.056,91€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 13, 380,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (308,94€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 15, 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (162,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 16 και 650,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (528,46€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 17

e-max.it: your social media marketing partner