Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 1 & 5) συνολικού προϋπολογισμού 3.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
12-05-2015
27-05-2015 12:30
κ. Προύσκας Κώστας, τηλ: 26510-07285
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
5835/23-03-2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5835/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 1 & 5) συνολικούπροϋπολογισμού 3.975,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.231,71€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.849,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5

e-max.it: your social media marketing partner