Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 2, 3 & 7) συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
11-05-2015
26-05-2015 13:30
κ. Προύσκας Κώστας, τηλ: 26510-07285
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (NANO-HYBRID)
5817/20-03-2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5817/20-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων (Ομάδες 2, 3 & 7) συνολικούπροϋπολογισμού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.569,10€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3 και 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.065,04€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7

e-max.it: your social media marketing partner