Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 9039/04-05-2015) για την προμήθεια Ανασκευασμένων δοχείων γραφίτη (toner) για εκτυπωτές laser συνολικού προϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
07-05-2015
22-05-2015 12:30
κ. Παπαχρήστος Νικηφόρος, τηλ: 26510-07479
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕ2)
9039/04-05-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9039/04-05-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ανασκευασμένων δοχείων γραφίτη (toner) για εκτυπωτές laser, συνολικούπροϋπολογισμού 400,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (325,20€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner