Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8296/23-04-2015) για την προμήθεια Η/Υ & Λογισμικού συνολικού προϋπολογισμού 4.900,00€
28-04-2015
13-05-2015 12:30
Επικ. Καθηγήτρια κ. Σαλαντή Γεωργία, τηλ: 26510-07757
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ: ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΓΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (IMMA)
8296/23-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8296/23-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Η/Υ & Λογισμικού, συνολικούπροϋπολογισμού 4.900,00€

 

Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97.

e-max.it: your social media marketing partner