Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 8150/22-04-2015) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 19.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
22-04-2015
08-05-2015 13:30
Επικ. Καθηγητής κ. Σπυρίδων Καρκαμπούνας τηλ: 26510-07576
ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝAΛΥΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙEΧΟΥΝ ΙΡΙΔΟΕΙΔH ΚΑΙ ΔΙΕΡΕYΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ-LS2 (2087)
8150/22-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8150/22-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 19.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (15.731,71€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner