Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (9695/24-05-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
27-05-2013
12-06-2013 12:30
Καραγιάννη Ήρα (τηλ. 26510-07324)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
9695/24-05-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9695/24-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 7.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 1.290,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο τηςομάδας 1, 4.505,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2, 685,00€συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 3, 285,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 4, 170,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 5 και 965,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 6

e-max.it: your social media marketing partner