Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6629/01-04-2015) για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ, συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€
06-04-2015
08-05-2015 12:30
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, τηλ: 26510-07216
VORTEX ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (VORTEXSCAN)
6629/01-04-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6629/01-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ΦΟΡΗΤΟΥ ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ, συνολικούπροϋπολογισμού 19.000,00€

Οι προσφερόμενες τιμές για το συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. βάσει της Π.Ο.Λ 1128/97

e-max.it: your social media marketing partner