Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6639/01-04-2015) για την προμήθεια ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ POLYTEC PSV-400 συνολικού προϋπολογισμού 9.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
06-04-2015
28-04-2015 12:30
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, τηλ: 26510-07216
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
6639/01-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6639/01-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ POLYTECPSV-400, συνολικούπροϋπολογισμού 9.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.000,00€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner