Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 7025/03-04-2015) για την προμήθεια ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΩΝΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ συνολικού προϋπολογισμού 22.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
06-04-2015
28-04-2015 13:30
Καθηγητής κ. Ματίκας Θεόδωρος, τηλ: 26510-07216
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΑΣΠΙΔΩΝ (DES)
7025/03-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7025/03-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΩΝΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, συνολικούπροϋπολογισμού 22.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (18.178,86€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner