Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6628/01-04-2015) για την προμήθεια Υπολογιστικού υλικού & περιφερειακών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
03-04-2015
22-04-2015 12:30
κ. Τσιλίδης Κωνσταντίνος, τηλ: 26510-07734
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
6628/01-04-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6628/01-04-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπολογιστικού υλικού & περιφερειακών μηχανημάτων, συνολικούπροϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,10€ χωρίς ΦΠΑ)

e-max.it: your social media marketing partner