Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (9873/28-05-2013), για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων
29-05-2013
17-06-2013 12:30
Θυφρονίτης Γεώργιος (τηλ. 26510-08363)
ΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (HCV-NET)
9873/28-05-2013

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9873/28-05-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

e-max.it: your social media marketing partner