Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6214/26-03-2015) για την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 10.676,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
30-03-2015
21-04-2015 12:30
Αναπλ. Καθηγητής κ. Ευστάθιος Χατζηλουκάς, τηλ: 26510-07331
Βελτίωση της παραγωγικότητας των μαστιχοδένδρων μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένων κλώνων με σύγχρονες τεχνολογίες
6214/26-03-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 6214/26-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 10.676,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.679,67€ χωρίς ΦΠΑ),

e-max.it: your social media marketing partner