Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 66.389,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
24-03-2015
08-04-2015 13:30
κα. Τσούτση Χαρούλα, τηλ: 2651008363
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
5938/23-03-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5938/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 66.389,48€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (53.975,19€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα):

8.939,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (7.267,48€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

10.789,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.771,55€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

2.178,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.770,73€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3,

4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.252,03€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4,

9.997,44€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.128,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5

1.003,68€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (816,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6,

2.468,61€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.007,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7,

276,75€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (225,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 8,

492,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (400,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 9,

3.075,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 10,

2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 11,

12.790,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (10.398,37€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 12,

1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.056,91€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 13,

5.850,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.756,10€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 14,

380,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (308,94€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 15,

200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (162,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 16 και

650,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (528,46€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 17

e-max.it: your social media marketing partner