Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης συνολικού προϋπολογισμού 73.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
24-03-2015
08-04-2015 12:30
Επικ. Καθηγητής κ. Τζάκος Ανδρέας, τηλ: 26510-08387
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΥ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ (DEDEVAP)
5868/23-03-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5868/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Γραφικής ύλης συνολικούπροϋπολογισμού 73.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (59.902,44€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα:

1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.463,41€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

16.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (13.723,58€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.219,51€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3,

500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (406,50€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4,

51.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (41.463,42€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5 και

2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.626,02€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6

e-max.it: your social media marketing partner