Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5835/23-03-2015) για την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
23-03-2015
07-04-2015 13:30
κ. Προύσκας Κώστας, τηλ: 26510-07285
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
5835/23-03-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5835/23-03-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 14.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (11.991,87 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα:

1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1,

1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2,

1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.382,11€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3,

5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.471,55€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 4,

2.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.849,60€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 5,

1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (813,01€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 6 και

875,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (711,38€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 7

e-max.it: your social media marketing partner